Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


งานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลระเว ประจำปีงบประมาณ 2565 (08 ต.ค. 2564)  
การปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 256... (13 ส.ค. 2564)  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก (15 ก.ค. 2564)  
แนวทางการปฏิบัติสำหรับร้านอาหารและร้านกาแฟ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20... (15 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ลด ละ เลิกการใช้โพมบรรจุอาหาร (08 ก.ค. 2564)
สำรวจแหล่งสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลระเว (07 ก.ค. 2564)
การสำรวจแหล่งน้ำที่มีปัญหาตับชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเขตพื้นที่ตำบลระเว (07 ก.ค. 2564)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6) (23 มิ.ย. 2564)
รายงานโครงการโลกสวยด้วยมือเรา ประจำปีงบประมาณ 2564 (09 มิ.ย. 2564)
ประาศหลักเกณฑืเลือนขั้นเงินเดือน (14 พ.ค. 2564)
คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ควารับผิดชอบแต่ละกอง (14 พ.ค. 2564)
คำสั่งปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน (14 พ.ค. 2564)
ประกาศโครงสร้าง อบต.ระเว 2564 (14 พ.ค. 2564)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (14 พ.ค. 2564)
การดำเนินการตามนโนยายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (11 พ.ค. 2564)
รายงานผลดำเนินการซ่อมบ้านนางประนอม (29 เม.ย. 2564)
รายงานผลติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 ปีงบประมาณ 2564 (ระหว่าง ต.ค.63 -... (19 เม.ย. 2564)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) (19 เม.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน ... (08 เม.ย. 2564)
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1 เมื่อวันที... (07 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

จดหมายข่าวงานส่งเสริมการท... (19 ม.ค. 2565)  

นายกแสดงเจตจำนงงดรับของขว... (07 ม.ค. 2565)  

แนวทางการปฏิบัติสำหรับร้า... (15 ก.ค. 2564)  

ฉีดพ่นยาบ้านพักผู้ป่วยจาก... (14 ก.ค. 2564)

ขอความร่วมมือกักตัว 14 วั... (05 ก.ค. 2564)

จดหมายข่าว เดือนมิถุนายน ... (15 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมทำความสะอาดตลาดชุม... (11 พ.ค. 2564)

จดหมายข่าว มกราคม 2564 (12 ม.ค. 2564)

งบแสดงฐานะการเงินและรายงา... (09 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมบวงสรวงพระบำรุงราษ... (08 ธ.ค. 2563)

จดหมายข่าว (24 พ.ย. 2563)

แสดงเจตจำนง (23 พ.ย. 2563)

เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงแ... (17 พ.ย. 2563)

พิธีรำบวงสรวงเจ้าคำผง ประ... (11 พ.ย. 2563)

อัญเชิญถวายสักการะเสาหลัก... (03 พ.ย. 2563)

ถวายสักการะเสาหลักเมืองพิ... (30 ต.ค. 2563)

การประชุมประชาคมรับฟังควา... (14 ต.ค. 2563)

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อม... (13 ต.ค. 2563)

การอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติ... (18 ส.ค. 2563)

การประชุมพิจารณาร่างงบประ... (14 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ... (20 ม.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต... (17 ม.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (02 พ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมส... (25 ต.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (11 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร... (01 ก.ย. 2564)
ประกาศองคฺ์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่ไ... (08 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด... (09 เม.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้... (19 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประส... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่... (13 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพ... (16 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อส... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อส... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อส... (06 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้... (30 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ... (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ... (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.... (04 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง (29 เม.ย. 2564)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ (27 เม.ย. 2564)  
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงงานจ้าง (29 มี.ค. 2564)  
รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (24 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้มีสิทธิสอบ (03 ก.พ. 2563)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ระเว (14 ม.ค. 2563)
อบต.ระเว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (14 มี.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบ... (20 ก.พ. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบ... (20 ก.พ. 2562)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (28 ธ.ค. 2561)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.ระเว (08 พ.ย. 2561)
ประกาศรับสมัครพนังงาน (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผลสอบเป็นพนักงานจ้าง อบต.ระเว ประจำปี 2559 (01 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่... (30 พ.ค. 2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประม... (10 พ.ค. 2559)
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (09 ก.พ. 2559)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (29 ม.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขั... (22 ม.ค. 2559)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ (21 ม.ค. 2559)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารกับอบต.ระเว ไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้สามารถติดต่อกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สิม วัดศรีคุณเมือง (06 ก.พ. 2557)  
Responsive image


Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表