Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ... (17 มี.ค. 2563)  
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง อบต.ระเว (06 ก.พ. 2563)  
ประกาศผู้มีสิทธิสอบ (03 ก.พ. 2563)  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม... (06 ม.ค. 2563)
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2562 (19 พ.ย. 2562)
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (18 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิ... (10 ต.ค. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2562 (30 ก.ย. 2562)
รายงานผลโครงการขับขี่ปลอดภัยเรียนรู้วินับจราจร (12 ก.ย. 2562)
รายงานผลการประชุมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและผู้สูงอายุ (21 ส.ค. 2562)
รายงานผลกิจกรมสาธารณะประโยชน์ของจิตอาสาและอาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (20 ส.ค. 2562)
รายงานผลการตรวจนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตของ ... (24 มิ.ย. 2562)
เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้า... (14 มิ.ย. 2562)
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (21 พ.ค. 2562)
รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณการศึกษา สังกัด อป... (07 พ.ค. 2562)
รายงานผลการประชุมประชาคมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 2562 (22 เม.ย. 2562)
รายงานติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน 6 เดือน (ระหว่า... (18 เม.ย. 2562)
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารคำแนะนำสำหรับกิจกรรมรวมตัวของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันแพร... (18 เม.ย. 2562)
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค... (10 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการ (28 มิ.ย. 3104)  

แผ่นพับวิธีการรับมือเชื้อ... (27 มี.ค. 2563)  

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ... (27 มี.ค. 2563)  

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษ... (17 มี.ค. 2563)

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ค... (10 มี.ค. 2563)

จุดเทียนชัยเนื่องในคล้ายว... (23 ต.ค. 2562)

กิจกรรมวันปิยะมหาราช (23 ต.ค. 2562)

การประกวดการจัดการขยะมูลฝ... (25 ก.ย. 2562)

โครงการคลองสวนน้ำใส "จิตอ... (20 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมพัฒนางานสว... (15 พ.ค. 2562)

กีฬาต้านยาเสพติด (22 มี.ค. 2562)

พิธีมอบประกาศนียบัตร (บัณ... (05 มี.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ปลอดขยะ (04 ก.พ. 2562)

โครงการ อบต.ยิ้มใจเพื่อปร... (02 ก.พ. 2562)

โครงการควบคุมและป้องกันโร... (01 ก.พ. 2562)

งานวันเด็กแห่งชาติ (12 ม.ค. 2562)

ลอยกระทง (22 พ.ย. 2561)

รำบวงสรวงพระประทุมวรราชสุ... (11 พ.ย. 2561)

งานจูมมณี 61 (06 พ.ย. 2561)

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม (24 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม... (06 ม.ค. 2563)  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.61-มี.ค.62 (25 มิ.ย. 2562)  
ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61 (30 ม.ค. 2562)  
รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (09 พ.ย. 2561)
ขอนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (07 พ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e... (12 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ... (04 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ... (04 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ... (04 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน... (03 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอ... (14 มิ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็ก... (16 พ.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลระเว (23 พ.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านระเวเหนือ หมู่ที่ 3 (23 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่... (22 ต.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบา... (22 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและราคากลางเลขที่ 3 (30 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2 (18 มี.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทงอิเล็กท... (05 มี.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผู้มีสิทธิสอบ (03 ก.พ. 2563)  
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ระเว (14 ม.ค. 2563)  
อบต.ระเว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (14 มี.ค. 2562)  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบ... (20 ก.พ. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบ... (20 ก.พ. 2562)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (28 ธ.ค. 2561)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.ระเว (08 พ.ย. 2561)
ประกาศรับสมัครพนังงาน (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผลสอบเป็นพนักงานจ้าง อบต.ระเว ประจำปี 2559 (01 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่... (30 พ.ค. 2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประม... (10 พ.ค. 2559)
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (09 ก.พ. 2559)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (29 ม.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขั... (22 ม.ค. 2559)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ (21 ม.ค. 2559)
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้สมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (07 ม.ค. 2559)
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อคัดเลื... (28 ธ.ค. 2558)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (24 ธ.ค. 2558)
การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (21 ธ.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th