Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


งานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (16 ต.ค. 2563)  
แผนการดำเนินงาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลระเว ประจำปีงบประมาณ 2564 (16 ต.ค. 2563)  
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (LPA) (15 ต.ค. 2563)  
รายงานผลการปะเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงาน อบต. (28 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (13 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (11 ส.ค. 2563)
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักบริบาลท้องถิ่น (06 ส.ค. 2563)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (06 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ... (03 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (01 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ สำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลระเว (15 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ สำรวจแหล่งสภาพปัญหาน้ำเสียเขตตำบลระเว (15 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ แนวนทางการป้องกันโควิด-19 สำหรับชุมชนท่องเที่ยว (15 ก.ค. 2563)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 ปี (14 พ.ค. 2563)
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว (05 พ.ค. 2563)
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ... (01 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัด... (24 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร... (24 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร... (24 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.186003 (21 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อม... (13 ต.ค. 2563)  

การอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติ... (18 ส.ค. 2563)  

การประชุมพิจารณาร่างงบประ... (14 ส.ค. 2563)  

การประชาคมรับฟังความคิดเห... (24 มิ.ย. 2563)

อบรมการฝึกยกระดับ สาขาการ... (22 มิ.ย. 2563)

ทำความสะอาดตลาดชุมชน และศ... (31 มี.ค. 2563)

แผ่นพับวิธีการรับมือเชื้อ... (27 มี.ค. 2563)

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ... (27 มี.ค. 2563)

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษ... (17 มี.ค. 2563)

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ค... (10 มี.ค. 2563)

จุดเทียนชัยเนื่องในคล้ายว... (23 ต.ค. 2562)

กิจกรรมวันปิยะมหาราช (23 ต.ค. 2562)

การประกวดการจัดการขยะมูลฝ... (25 ก.ย. 2562)

โครงการคลองสวนน้ำใส "จิตอ... (20 ก.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมพัฒนางานสว... (15 พ.ค. 2562)

กีฬาต้านยาเสพติด (22 มี.ค. 2562)

พิธีมอบประกาศนียบัตร (บัณ... (05 มี.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ปลอดขยะ (04 ก.พ. 2562)

โครงการ อบต.ยิ้มใจเพื่อปร... (02 ก.พ. 2562)

โครงการควบคุมและป้องกันโร... (01 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้... (15 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ... (19 มิ.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อ... (19 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้... (01 เม.ย. 2563)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม... (06 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้... (01 ม.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบ... (01 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบ... (01 เม.ย. 2562)
ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61 (30 ม.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบ... (01 ม.ค. 2562)
รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (09 พ.ย. 2561)
ขอนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (07 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่... (01 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e... (12 มี.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (24 เม.ย. 2563)  
ประกาศผู้มีสิทธิสอบ (03 ก.พ. 2563)  
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ระเว (14 ม.ค. 2563)  
อบต.ระเว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (14 มี.ค. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบ... (20 ก.พ. 2562)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบ... (20 ก.พ. 2562)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (28 ธ.ค. 2561)
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (28 ธ.ค. 2561)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.ระเว (08 พ.ย. 2561)
ประกาศรับสมัครพนังงาน (16 ต.ค. 2561)
ประกาศผลสอบเป็นพนักงานจ้าง อบต.ระเว ประจำปี 2559 (01 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่... (30 พ.ค. 2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประม... (10 พ.ค. 2559)
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (09 ก.พ. 2559)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (29 ม.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขั... (22 ม.ค. 2559)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ (21 ม.ค. 2559)
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้สมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (07 ม.ค. 2559)
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อคัดเลื... (28 ธ.ค. 2558)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (24 ธ.ค. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารกับอบต.ระเว ไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้สามารถติดต่อกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

งานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลระเว

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
สิม วัดศรีคุณเมือง (06 ก.พ. 2557)  
Responsive image


Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th