Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ (13 ธ.ค. 2560)  
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (06 พ.ย. 2560)  
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (17 ต.ค. 2560)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11 ต.ค. 2560)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงาน อบต.ระเว (28 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้มีสิทธิสอบ (25 ก.ย. 2560)
ประกาศ อบต.ระเว เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์กา... (05 ก.ย. 2560)
ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (23 ส.ค. 2560)
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน... (03 ส.ค. 2560)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ (27 ม.ค. 2560)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร (27 ม.ค. 2560)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2560 (27 ม.ค. 2560)
แผนปฏิบัติการและป้องกันปราบปรามการทุจริต 2560 (12 ม.ค. 2560)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.ระเว (10 ม.ค. 2560)
ประกาศ อบต.ระเว เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 2560 (10 ม.ค. 2560)
ประกาศการริบหลักประกันสัญญา (06 ต.ค. 2559)
แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ (17 มิ.ย. 2559)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (17 มิ.ย. 2559)
ประกาศ อบต. เรื่องเรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2559 และการประเมินเพื่อเ... (30 พ.ค. 2559)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2558 (19 เม.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ... (06 ก.พ. 2561)  

ประกาศเจตจำนงการบริหารด้ว... (20 ต.ค. 2560)  

ถวายพระพรชัย 5 ธันวามหารา... (24 ธ.ค. 2558)  

5 ธันวามหาราช 58 (24 ธ.ค. 2558)

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ศพด... (24 ธ.ค. 2558)

ศพด.ปลอดโรค (23 พ.ย. 2558)

พิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ น... (10 พ.ย. 2558)

พิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ น... (10 พ.ย. 2558)

อบต.สร้างถ่อมาศึกษาดูงาน (10 พ.ย. 2558)

วันปิยะมหาราช (10 พ.ย. 2558)

โครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปล... (22 ก.ย. 2558)

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาค... (22 ก.ย. 2558)

โครงสงเสริมอนุรักษ์ภูมิปั... (28 ส.ค. 2558)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง... (28 ส.ค. 2558)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ58 (28 ส.ค. 2558)

กิจกรรมทำความสะอาดเนื่องใ... (28 ส.ค. 2558)

ปลูกต้นไม่เฉลิมพระเกียรติ... (28 ส.ค. 2558)

วันแกม่แห่งชาติ (28 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอา... (07 ส.ค. 2558)

อบรมจริยธรรมคุณธรรมพนักงา... (07 ส.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e... (12 มี.ค. 2561)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ... (04 ธ.ค. 2560)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ... (04 ธ.ค. 2560)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ... (04 ธ.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ... (04 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน... (03 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอ... (14 มิ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็ก... (16 พ.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลระเว (23 พ.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านระเวเหนือ หมู่ที่ 3 (23 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่... (22 ต.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบา... (22 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและราคากลางเลขที่ 3 (30 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเลขที่ 2 (18 มี.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทงอิเล็กท... (05 มี.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชุมชนสิบสอง หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีการทางอ... (05 มี.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เชื่อมตำบลคำไหล ด้วยวิธีการทางอิเ... (17 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงการ (25 ธ.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น(คสล.) แก่งจักจั่น หมู่ที่ 12 บ้านชุมชน... (05 ก.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (27 มิ.ย. 2557)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศผลสอบเป็นพนักงานจ้าง อบต.ระเว ประจำปี 2559 (01 มิ.ย. 2559)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่... (30 พ.ค. 2559)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประม... (10 พ.ค. 2559)  
เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (09 ก.พ. 2559)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (29 ม.ค. 2559)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขั... (22 ม.ค. 2559)
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ (21 ม.ค. 2559)
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้สมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (07 ม.ค. 2559)
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อคัดเลื... (28 ธ.ค. 2558)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (24 ธ.ค. 2558)
การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (21 ธ.ค. 2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล (08 พ.ค. 2558)
ประกาศรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน (07 พ.ค. 2558)
ประกาศ รับสมัครสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (17 พ.ย. 2557)
ประรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารีบสอบคัดเลือกเพือ่แต่งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (28 ส.ค. 2556)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (นักบริหารการศึกษา 6) (19 ก.ค. 2556)
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.ระเว (11 มิ.ย. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ (07 มิ.ย. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง อบต.ระเว (07 มิ.ย. 2556)
ที่ อบ ๘๗๒๐๑/๑๐๗๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบ... (12 ก.ย. 2554)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : admin@rawe.go.th


www.rawe.go.th