Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงงานจ้าง
18 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว มาตรการป้องกกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดอุบลราชธานี
25 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
23 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม 2564
28 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
28 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับสมัครและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2564
27 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการแก้ไขปัญหาขยะ ตามหลัก 3Rs
12 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประชาสัมพันธืแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค 19) สำหรับชุมชนท่องเที่ยว
12 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว จดหมายข่าว มกราคม 2564
11 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันโรติดต่อเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (โควิค - 19)

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th