Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
06 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
06 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักบริบาลท้องถิ่น
03 ส.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562
15 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประชาสัมพันธ์ แนวนทางการป้องกันโควิด-19 สำหรับชุมชนท่องเที่ยว
15 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประชาสัมพันธ์ สำรวจแหล่งสภาพปัญหาน้ำเสียเขตตำบลระเว
15 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประชาสัมพันธ์ สำรวจแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลระเว
14 พ.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 ปี
05 พ.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลระเว
01 พ.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th