Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ก.ย. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศ อบต.ระเว เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระเว ประจําปีงบประมาณ 2560
23 ส.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
03 ส.ค. 2560 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองคการบริหารสวนตําบลระเว เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
06 ต.ค. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศการริบหลักประกันสัญญา
17 มิ.ย. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
17 มิ.ย. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
30 พ.ค. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศ อบต. เรื่องเรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2559 และการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559
19 เม.ย. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว คูมือปฏิบัติราชการการจ่ายเบี้ยยังชีพ
19 เม.ย. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว คูมือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2558
19 เม.ย. 2559 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว คู่มือก่ารปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : admin@rawe.go.th


www.rawe.go.th