Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
18 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง
29 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระเว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
08 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง อบต.ระเว
05 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศ อบต.ระเว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
05 พ.ย. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบเป็นพนักงาน อบต.ประจำปี 2562
26 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบตุลาคม
25 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม260 ถึงกันยายน 2561
24 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาส งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
08 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : admin@rawe.go.th


www.rawe.go.th