Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ม.ค. 2563
ถึง
14 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และขนส่งประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มิ.ย. 2562
ถึง
27 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.61-มี.ค.62
30 ม.ค. 2562
ถึง
27 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศ เรื่องแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61
09 พ.ย. 2561
ถึง
27 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว รายงานแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
07 พ.ย. 2561
ถึง
27 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ขอนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12 มี.ค. 2561
ถึง
19 มี.ค. 2561
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
04 ธ.ค. 2560
ถึง
15 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 1 บ่้านนาแก ตำบลระเว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ธ.ค. 2560
ถึง
15 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 2 บ่้านระเวใต้ ตำบลระเว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ธ.ค. 2560
ถึง
15 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 9 บ่้านดอนกลาง ตำบลระเว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ธ.ค. 2560
ถึง
15 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หอถังเหล็กเก็บน้ำ(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 11 บ่้านระเวใหม่ ตำบลระเว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th