Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและอำนาจหน้าที่ อบต.
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
การเงิน-การคลัง
ราคากลาง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ประชุมประชาคม(ระดับตำบล ) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

06 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ทำบุญตักบาตรสำนักงาน

21 มี.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงาน

14 ก.พ. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตของผู้บริหาร

24 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสำนักงานชั่วคราว

21 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ช่องทางร้องเรียน

19 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว จดหมายข่าวงานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลระเว

07 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว นายกแสดงเจตจำนงงดรับของขวัญ

15 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แนวทางการปฏิบัติสำหรับร้านอาหารและร้านกาแฟ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

14 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ฉีดพ่นยาบ้านพักผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิค 19

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th