Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

18 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว การอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว การประชุมพิจารณาร่างงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

24 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว การประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีการขออนุญาตตัั้งฟารืเลี้ยงสุกร(หมู) บ้านนาจาน หมู่ที่ 4

22 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว อบรมการฝึกยกระดับ สาขาการเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง ระหว่างวันที่ 15-19

31 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ทำความสะอาดตลาดชุมชน และศพด.บ้านเอนกลาง

27 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ

27 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว แผ่นพับวิธีการรับมือเชื้อโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19)

17 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (24-27 ก.พ.2563)

10 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
หมู่ที่ 1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2731 โทรสาร : 0-4525-2732 อีเมล์ : rawe3509@gmail.com

www.rawe.go.th